Blog

November 4, 2021

Câștigători @ GPEC 2021

La început a fost doar ideea clientului nostru, acum 3 ani, să apreciem pur și simplu unde ne aflăm pe partea tehnică, ce am putea face mai bine și cum am putea obține asta. Nu a fost prima dată pentru noi din moment ce am câștigat deja competiția...
November 4, 2021

Winning @ GPEC 2021

In the beginning it was only the idea from our client, 3 years ago, to simply get a feel about where we are with the technical side of things, what we might do better and how we might get there. It wasn’t the first time for us since we’ve already won the competition...
August 31, 2021

Noi începuturi într-o casă nouă @FYB România

De când am început afacerea în 2003 am schimbat adresele doar de două ori. Din anul 2006 casa noastră a fost Electromagnetica Business Park. Cu bune și rele, am făcut parte din comunitatea oamenilor de acolo până de curând. Am trecut prin crize mondiale și îmbunătățiri economice...
August 31, 2021

New beginnings into a new house @FYBRomania

Since we started in 2003, we have only changed address two times. From 2006 our house was the Electromagnetica Business Park. With highs and lows, we’ve been a proud member of the community over there till these days. We’ve gone through world crises and economic...
May 17, 2020

WFH în vremurile COVID-19; ce am învățat?

Câteva informații de fundal: în urmă cu două luni, printr-un mesaj pe canalul Slack al echipei FYB România, am început să dezbatem unde ar trebui să încercăm scenariul WFH, deoarece pandemia de COVID-19 urma să lovească România. S-a dovedit mai puțin decât o dezbatere și mai mult un acord rapid...
May 17, 2020

WFH in COVID-19 times; what have we learned?

A bit of background info: Two months ago, via a Slack channel message at FYB Romania we have started debating where we should try the WFH scenario since the COVID-19 pandemic was about the hit Romania. It proved less than a debate and more a quick agreement...
February 17, 2017

#FYBTalks, de ce le facem

De când am început FYB în 2003, am crezut întotdeauna că cel mai important atu al unei agenții web este echipa și cunoștințele acesteia; nu sediul central, nu stațiile de lucru, nu tehnologiile server sau soluțiile cloud pe care le folosește, ci echipa. În câteva cuvinte, să vă spun de ce: tehnologiile vin și pleacă...
February 17, 2017

#FYBTalks, why we do them

Since starting FYB in 2003 I’ve always believed that the most important asset of a web agency is the team and its knowledge; not the HQ, not the workstations, not the server side technologies or the clod solutions it uses, but the team. In a few words, let me tell you why: technologies come and go...
November 17, 2016

#FYBTalks, AngularJS vs. ReactJS

În cadrul seriei de prezentări #FYBTalks pe care o facem la FYB, astăzi ne-au făcut o prezentare Adela și Adi, doi dintre colegii noștri, despre cele două tehnologii front-end care luptă pentru a fi cea mai folosită soluție pentru aplicațiile bazate pe web. Am învățat despre...
November 17, 2016

#FYBTalks, AngularJS vs. ReactJS

Under the #FYBTalks presentation series we do at FYB, today we’ve been given a presentation by Adela & Adi, two of our colleagues, about the two front-end technologies that fight to be the most used solution for web based applications. We’ve been learning about...