Blog

February 11, 2015

Biroul

Mai simplu spus, acesta este biroul nostru. Stații de lucru moderne, conexiuni bune la internet, sală de ședințe și... un acvariu drăguț 🙂 Locația este aproape de centrul Bucureștiului, ușor de accesat cu mijloacele de transport în comun. Deoarece face parte dintr-un parc orientat spre afaceri, locația oferă acces la...
February 11, 2015

The office

Simply put, this is our office. Modern workstations, good internet connections, meeting room and… a nice fish tank 🙂 The location is close to Bucharest centre, easy to get to by public transport .As it’s part of a business-orientated park, the location gives access to...
February 11, 2015

Noul fyb.ro

Se spune că cizmarul are cele mai proaste încălțări în picioare: doar pentru că este mult prea ocupat să facă și să repare pantofii clienților și ai familiei. De câte ori ați văzut asta? Da, de multe ori. De câte ori fiecare dintre noi a conceput produse și resurse grozave pentru...
February 11, 2015

The new fyb.ro

They say a shoemaker has the worst shoes on his feet; just because he’s too busy creating and repairing shoes for his clients and family. How many times have you seen this? Yes, many times. How many times each of us has produced great products and resources for...